Hoe relevant is de ‘ooglid-sluit-reflex’ bij de keuze van oogdruppel hulpmiddelen?

Wat is de ‘ooglid-sluit-reflex’?

Bij het adviseren van een hulpmiddel voor het toedienen van oogdruppels wordt vaak gesproken over de zogenaamde ooglid-sluit-reflex. Doordat een druppel het oog benadert zouden mensen hun oog sluiten (een reflex om het oog te beschermen), waardoor de druppel niet in het oog komt. Dit wordt als argument gebruikt om een oogdruppel-hulpmiddel te gebruiken die het oog afsluit en donker maakt. Maar is dit wel relevant bij het maken van de juiste keuze voor een oogdruppel hulpmiddel?

Hoe houdt je de ogen het beste open bij oogdruppelen?

Hoe opener het oog is, hoe meer kans dat de druppel in het oog komt. De praktijk leert dat de gebruiker het beste altijd beide ogen open kan houden. Mensen denken vaak dat ze één oog wijder opendoen als ze het andere oog dichtknijpen, maar het tegendeel is waar. Beter is het dat de gebruiker van de oogdruppels naar zijn eigen wenkbrauwen van beide ogen kijkt, zodat beide ogen zo ver mogelijk open staan. Als de gebruiker dan ook nog met 1 hand het ooglid naar beneden houdt, komt de druppel gewoon in het oog.

Het alternatief tegen ‘ooglid-sluit-reflex’.

De Druppelbril is een hulpmiddel voor het toedienen van oogdruppels met als enige een medicijnprodukt klasse I certificering. De gebruiker kan gewoon alles om zich heen blijven zien omdat de druppelbril transparant is. De gebruiker heeft ook 2 handen vrij voor het toedienen van de oogdruppels omdat het oogdruppelflesje in de druppelbril geklikt kan worden. Vooral voor senioren is dat prettig want het knijpen in een flesje en ook nog goed richten op het oog is voor de meeste senioren te veel gevraagd.

De Druppelbril wordt opgezet als een normale leesbril, iets dat voor senioren en voor mensen met een geestelijke beperking als ‘vertrouwd’ wordt ervaren. Er is dan ook geen angst voor het afsluiten van 1 of meer ogen, dat vaak als angstig wordt ervaren en het ogen druppelen moeilijker maakt, zowel voor de gebruiker als ook voor de zorgverlener.

Laat u de ‘ooglid-sluit-reflex’ meewegen in de keuze van het hulpmiddel?

De ooglid-sluit-reflex bestaat, maar bij inzet van de druppelbril speelt deze geen rol. Zeker als de gebruiker ook nog door een familielid of zorgverlener wordt geadviseerd naar de wenkbrauwen te kijken. Mocht de gebruiker duidelijk heel veel moeite hebben als gevolg van de ‘ooglid-sluit-reflex’ dan is het aan te bevelen een hulpmiddel te kiezen dat het oog compleet afsluit. Let er dan wel op dat er ruimte/gelegenheid is het ooglid naar beneden te doen en controleer na afloop of de druppel echt goed in het oog zit (omdat de ruimte om het oog afgesloten is bij het toedienen van de oogdruppel, is dat lastiger te zien).

 

 

Back to blog