Vergelijk nauwkeurigheid van draagbare bloed-lactaat-meters met OnaSport (lactaat-waarde zonder bloedprikken)

Foto uit vergelijk onderzoek portable bloed-lactaat-meter versus OnaSport

 

De OnaSport-sensor geeft de bloed-lactaat-waarde weer door metingen uit zweet van een sporter. In april 2023 is er een wetenschappelijk rapport gepubliceerd waarin handheld/portable bloed-lactaatmeters zijn vergeleken met de OnaSport.

De belangrijkste conclusie:

Handheld/portable bloedlactaat-meters hebben in vergelijking met referentie-laboratorium-metingen (de gouden standaard) een foutmarge.  De foutmarge van de OnaSport was in dit onderzoek weliswaar hoger dan die van de portable meters, namelijk 0,26 mM hoger, maar de OnaSport meetmethode is niet invasief en de gegevens worden real-time en op afstand weergegeven. De metingen kunnen dus tijdens de training zelf worden gemonitord, zonder dat gestopt hoeft te worden.

Het gepubliceerde artikel over de validatie kan je hier lezen:
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssensors.2c02614

Sinds de publicatie van april 2023 is er continue gewerkt aan het verbeteren van de nauwkeurigheid van OnaSport. Dit wordt gedaan door het verhogen van het aantal referentie-metingen (ten opzichte van de ‘gouden standaard’ laboratorium-bloed-metingen) bij atleten en het verder optimaliseren van het dynamisch OnaSport algoritme.

Deze referentie metingen werden en worden uitgevoerd in samenwerking met het INEFC:

https://inefcresearch.wordpress.com/about-us-3/


In samenwerking met CAR (Centro de Alto Rendimiento). De CAR is een High Performance Center waarvan er meerdere zijn in Spanje. Bij een CAR trainen professionele atleten en de CAR heeft een internationale erkenning. De OnaSport is getest bij het CAR in Sant Cugat, één van de belangrijkste CAR-centra in Spanje.

 

en met de Innovation Hub van Sportclub Barcelona:

https://barcainnovationhub.fcbarcelona.com/

 

Op basis van deze referentie onderzoeken vinden er continue verdere verbeteringen plaats van de OnaSport algoritmes. Deze verbeteringen worden automatisch doorgevoerd op de OnaSport apparaten die sporters gebruiken. Deze updates zijn kosteloos.

Terug naar blog