Voordelen: geen bloed meer prikken en Real-Time inzicht

Prof-sporters en serieuze amateurs gebruiken reeds slimme sensoren en meters (zoals wattage-meters en hartslagmeters) om hun prestaties te monitoren. Soms worden ook invasieve middelen ingezet (bijvoorbeeld het prikken van bloed) om daarmee het bloed-lactaat gehalte te bepalen. Er zijn ook test-centra waar atleten een inspanning-test doen en tijdens deze tests worden vitale waardes gemonitord.

De ONASPORT sensor is echter niet-invasief (je hoeft geen bloed af te nemen) en kan simpel worden ingezet. In de borst-band is een meet-station ingebouwd en met de daaraan te koppelen sensor kunnen real-time de vitale waardes zoals lactaat gemeten en gemonitord worden.

ONASPORT meet Real-Time:

 • Bloed-lactaat-waarde uit zweet (*): elke 2 min.

 • Elektrolyten-verlies: elke 20 min.

 • Vocht-verlies: elke 20 min.

 • Hartslag: elke 5 sec.

(*) Je kan geen bloed-lactaat direct in het zweet meten. De sensor meet echter verschillende parameters in het zweet, waaronder Lactaat oxidase. Deze waardes en de hartslagdata worden door het algoritme omgerekend tot een bloed-lactaat-waarde.

Coaches kunnen Real-Time en op afstand van één of meerdere atleten direct de meetgegevens volgen, hiermee wordt inzicht in de prestaties enorm verhoogd.

ONASPORT biedt daarmee makkelijker en beter inzicht gedurende de training en wedstrijden, zowel op locatie als op afstand!

Hoe ONASPORT werkt: zweet-metingen

Aan de ONASPORT is ruim 5 jaar intensief gewerkt. Want zonder bloed-prikken een voorspelling voor de bloed-lactaat-waarde doen is complex. Maar het kan nu Real-Time. Coaches kunnen de waardes ook op afstand Real-Time volgen.

De hoogwaardige sensor meet verschillende parameters in het zweet van de sporter. Eén daarvan is lactaat oxidase. Door deze meting Real-Time te combineren met andere parameters wordt een bloed-lactaat-waarde berekend. Deze berekening wordt gedaan door een algoritme dat jarenlang is getraind om de waardes uit de OnaSport te vergelijken met echte bloedmonsters bij atleten.

Hoe ONASPORT werkt: de praktijk

De ONASPORT bevestig je met de meegeleverde borst-band om je borstkast. De ONASPORT App installeer je op een smart-phone. Je koppelt ONASPORT aan de app via een wachtwoord. De ONASPORT en smart-phone staan met elkaar in verbinding via het Bluetooth signaal (maximale afstand 5 - 10 meter). Voor elke activiteit (training/wedstrijd) heb je een sensor nodig die de diverse parameters in het zweet kan meten. De sensor koppel je aan de ene kant aan het OnaSport basis-station en aan de andere kant plak je de sensor op je huid. De sensor registreert maximaal 2 uur lang de meetgegevens, geeft deze door en de App slaat deze op.

Je kan in de App de meetgegevens van je huidige training/wedstrijd bekijken. Ook de voorgaande trainingen kan je terug zien. De gegevens kunnen als CSV-file worden gedownload.

De trainer/coach kan via een dashboard (op afstand) Real-Time meekijken en één of meerdere sporters tegelijk monitoren.

Met de ONASPORT hoef je nu geen bloed meer te prikken. Elke 2 minuten wordt de lactaat-waarde bepaald en krijg je tijdens je eigen training/wedstrijd of in een test-centrum een helder beeld van tresholds en het verloop van lactaat-waardes.

Zeer geschikt voor:

 • Professionele sporters die continue meer inzicht wensen om prestaties te optimaliseren
 • Geoefende amateur-sporters (die periodiek inzicht wensen om vooruitgang te monitoren)
 • Personen die revalideren
 • Coaches van sporters (beter afstemmen van groeps- en individuele trainingen)
 • Atleten die ‘moeilijk bereikbaar’ zijn voor bloedprikken (zoals roeiers, langlaufers, cross-atleten etc).
Bestel hier ONASPORT

De sensor

Aan het ONASPORT basis-station koppel je een sensor. Deze sensor vangt zweet op in een micro-kanaal. Om het zweet goed op te kunnen vangen heeft de sensor een kleeflaag van medische kwaliteit. Deze laag kleef je op je huid. Een sensor meet gemiddeld tot maximaal 2 uur.

Sensor ‘S10’ meet:

 • Hartslag
 • Vocht-verlies
 • Elektrolyten-verlies
 • Bloed-lactaat-waarde

1 von 3

Abonnement ONASPORT

Bij gebruik van de ONASPORT is het gebruik van de App gratis voor monitoring van de huidige (real-time) meet-gegevens. In de App worden ook de gegevens van eerdere trainingen opgeslagen. Er worden grafieken getoond, maar ook de specifieke data kunnen worden ingezien. De gegevens zijn via een CSV-file te exporteren.

Voor het op afstand volgen van één of meerdere atleten is een abonnement noodzakelijk. Voor het op afstand volgen van de atleten wordt het BioT platform gebruikt. In dit medisch gecertificeerde platform kan een trainer/beheerder van een sport-team meerdere sensoren en atleten volgen, zowel in Real-Time als met historische data.

Let op: een abonnement voor BioT kan worden afgesloten voor minimaal 10 atleten. Het abonnement kan direct bij aanschaf van de ONASPORT worden afgesloten, maar dat kan ook op een later tijdstip.

Data kan via BioT ook worden omgezet naar een Atleten Management Systeem. Neem contact op voor verdere details.

Wat kost ONASPORT?

In vergelijk met portable bloed-lactaat-meters is ONASPORT goedkoper. Voor een test-strip voor een portable-bloed-lactaat-meter betaal je al snel Euro 2,00 per strip. Daarbij komen nog de kosten voor een prik-pen. Een ONASPORT sensor is weliswaar duurder, maar die meet gedurende 2 uur continue. Bij een training van 2 uur, heb je met de OnaSport 60 lactaat-metingen. Een meting kost dan nog geen Euro 0,17.

Daarnaast meet ONASPORT tegelijkertijd gratis ook je hartslag, elektrolyten-verlies en vocht-verlies.

In de praktijk zijn daarnaast de operationele kosten voor bloed-lactaat-metingen hoog. Vaak zijn er meerdere mensen uit een sport-team bij betrokken: desinfecteren, bloed-prikken, monstername met een strip, analyseren in het portable apparaat en tenslotte handmatig invoeren van de meetgegevens. Bij gebruik van ONASPORT zijn deze kosten verleden tijd.

Hoe nauwkeurig meet de ONASPORT?

In april 2023 is er een wetenschappelijk rapport gepubliceerd waarin handheld/portable bloed-lactaatmeters zijn vergeleken met de ONASPORT.

De belangrijkste conclusie:

Handheld/portable bloedlactaat-meters hebben in vergelijking met referentie-laboratorium-metingen (de gouden standaard) een foutmarge.  De foutmarge van de ONASPORT was in dit onderzoek weliswaar hoger dan die van de portable meters, namelijk 0,26 mM hoger, maar de ONASPORT meetmethode is niet invasief en de gegevens worden real-time en op afstand weergegeven. De metingen kunnen dus tijdens de training zelf worden gemonitord, zonder dat gestopt hoeft te worden.

Sinds de publicatie van april 2023 wordt er continue verder gewerkt aan het verbeteren van de nauwkeurigheid / foutmarge. Dit wordt onder andere gedaan in nauwe samenwerking met de Innovation Hub van Sportclub Barcelona.

Deze verbeteringen worden automatisch doorgevoerd op de ONASPORT apparaten die sporters hebben gekocht. Deze updates zijn kosteloos.

Tips bij gebruik van ONASPORT

Tip: als er geen sensor ‘S10’ in de ONASPORT behuizing wordt geplaatst dan meet de ONASPORT wel gewoon de hartslag. De ONASPORT is dus ook alleen als hartslagmeter te gebruiken.

Tip: de sporter moet eerst zweten voordat de sensor iets kan meten (behalve de hartslag). Zorg er dus voor dat de sporter eerst een warming-up doet waarbij die voldoende gaat zweten. Dit duurt bij de ene persoon langer dan bij de ander. (De aangegeven duur van maximaal 2 uur wordt bepaald door de hoeveelheid zweet, dus de warming-up heeft nauwelijks effect op deze tijdsduur.) Met de ONASPORT worden 2 gratis sensoren ‘S10’ meegeleverd, hiermee kan de sporter experimenteren.

Tip: breng de sensor ‘S10’ midden op de onderkant van het borstbeen aan. Zorg voor een droge en schone huid, dus verwijderen eventuele olie/lotion van de huid. Maak de geleiding-strips aan de huidkant van de borstband een beetje nat, dit zorgt voor betere metingen van de hartslag. Verwijder het schutvel van de sensor en bevestig de sensor aan de huid. Breng de sensor aan en start de sessie in de ONASPORT App vóórdat de warming-up wordt gestart.

Tip: koop een ONASPORT behuizing als sportteam en gebruik deze om en om per sporter. Zo krijgt elk teamlid periodiek inzicht tegen lage kosten. Gebruik wel voor elke sessie/sporter een nieuwe sensor.

Tip: Als je een training gaat doen waar geen wifi is, schakel de GSM dan voordat je de trainingssessie start, alvast over op 4/5G, dan is er minder kans dat data tijdelijk vertraging oploopt.

 • Sensor-type 'S10'

  • Hartslag
  • Hydratatiestatus (uitdroging)
  • Verlies van elektrolyten
  • bloed-lactaat-waarde
  Koop Sensor 'S10' 

Koop de ONASPORT producten:
 • ONASPORT Basis-Station (behuizing met borstband en gratis App)

 • Abonnement ONASPORT (voor historische gegevens en inzicht op afstand voor coaches)

 • Sensor ’S10’ (1 sensor meet max 2 uur lang)