Voordelen: geen bloedprikken en Real-Time inzicht

Prof-sporters en serieuze amateurs gebruiken portable bloed-lactaat-meters om hun lactaat-waardes te monitoren. Hiervoor moet bloed worden geprikt wat niet prettig is en ook niet altijd eenvoudig uit te voeren.

Vocht- en elektrolyten-verlies real-time monitoren tijdens trainingen is eigenlijk ook niet echt mogelijk.

De oplossing: De ONASPORT sensor is niet-invasief (je hoeft geen bloed af te nemen) en kan simpel worden ingezet. In de borst-band is een meet-station ingebouwd waaraan een sensor wordt gekoppeld. Hiermee kunnen real-time bloed-lactaat, vocht-verlies en elektrolyten-verlies gemeten en gemonitord worden.

ONASPORT meet Real-Time:

 • Bloed-lactaat-waarde uit zweet (*): elke 2 min.

 • Elektrolyten-verlies: elke 20 min.

 • Vocht-verlies: elke 20 min.

 • Hartslag: elke 5 sec.

(*) Je kan geen bloed-lactaat direct in het zweet meten. De sensor meet echter verschillende parameters in het zweet, waaronder Lactaat oxidase. Deze waardes en de hartslagdata worden door het algoritme omgerekend tot een bloed-lactaat-waarde.

ONASPORT biedt daarmee makkelijker en beter inzicht (bv in tresholds) gedurende de training en wedstrijden.

Hoe ONASPORT werkt: zweet-metingen

Aan de ONASPORT is ruim 5 jaar intensief gewerkt. Want zonder bloed-prikken een voorspelling voor de bloed-lactaat-waarde doen is complex. Maar het kan nu Real-Time.

De hoogwaardige sensor meet verschillende parameters in het zweet van de sporter. Eén daarvan is lactaat oxidase. Door deze meting Real-Time te combineren met andere parameters wordt een bloed-lactaat-waarde berekend. Deze berekening wordt gedaan door een algoritme dat jarenlang is getraind om de waardes uit de OnaSport te vergelijken met echte bloedmonsters bij atleten.

Hoe ONASPORT werkt: de praktijk

De ONASPORT bevestig je met de meegeleverde borst-band om je borstkast. De ONASPORT App installeer je op een smart-phone. Je koppelt ONASPORT aan de app via een wachtwoord. De ONASPORT en smart-phone staan met elkaar in verbinding via het Bluetooth signaal (maximale afstand 5 - 10 meter). Voor elke activiteit (training/wedstrijd) heb je een sensor S10 nodig die de diverse parameters in het zweet kan meten. De sensor koppel je aan de ene kant aan het OnaSport basis-station en aan de andere kant plak je de sensor op je huid. De sensor registreert maximaal 2 uur lang de meetgegevens, geeft deze door en de App slaat deze op.

Je kan in de App de meetgegevens van je huidige training/wedstrijd bekijken. Ook de voorgaande trainingen kan je terug zien. De gegevens kunnen als CSV-file worden gedownload.

De trainer/coach kan via een dashboard (op afstand) Real-Time meekijken en één of meerdere sporters tegelijk monitoren.

De sensor ‘S10’

Aan het ONASPORT basis-station koppel je een sensor (Sensor S10’). Deze sensor vangt zweet op in een micro-kanaal. Om het zweet goed op te kunnen vangen heeft de sensor een kleeflaag van medische kwaliteit. Deze laag kleef je op je huid. Een sensor meet gemiddeld tot maximaal 2 uur.

Sensor ‘S10’ meet:

 • Hartslag
 • Vocht-verlies
 • Elektrolyten-verlies
 • Bloed-lactaat-waarde

 • Inlog start scherm

 • Real time gegevens

 • Hartslag

 • Bloed lactaat waardes

 • Vocht verlies

 • elektrolyten verlies

1 van 6

ONASPORT App gratis

Bij aanschaf van de ONASPORT krijg je een code waardoor je de App kan gebruiken. In de App kan je de huidige (real-time) meet-gegevens monitoren. In de App worden ook de gegevens van eerdere trainingen opgeslagen. Er worden grafieken getoond, maar ook de specifieke data kunnen worden ingezien. De gegevens zijn via een CSV-file te exporteren. Gebruik van deze App is gratis.

Optie: monitoren van complete teams

Het is mogelijk om meerdere atleten tegelijk te monitoren. De smartphone van iedere individuele atleet stuurt de data door aan een platform. Op dit platform kan een trainer/beheerder van een sport-team meerdere sensoren/atleten volgen, zowel in Real-Time als met historische data. Het monitoren kan op elke locatie plaatsvinden, dus ook op fysiek (grote) afstand van de atleten. De data kunnen ook worden gekoppeld aan een Atleten Management Systeem. Voor deze optie is een abonnement noodzakelijk. Dit abonnement kan worden afgesloten voor teams met minimaal 10 atleten. Vraag via e-mail naar de specifieke mogelijkheden.

Wat kost ONASPORT?

In vergelijk met portable bloed-lactaat-meters is ONASPORT goedkoper. Voor een test-strip voor een portable-bloed-lactaat-meter betaal je al snel Euro 2,00 per strip. Daarbij komen nog de kosten voor een prik-pen. Een ONASPORT sensor is weliswaar duurder, maar die meet gedurende 2 uur continue. Bij een training van 2 uur, heb je met de OnaSport 60 lactaat-metingen. Een meting kost dan nog geen Euro 0,20.

Daarnaast meet ONASPORT tegelijkertijd gratis ook je hartslag, elektrolyten-verlies en vocht-verlies.

In de praktijk zijn daarnaast de operationele kosten voor bloed-lactaat-metingen hoog. Vaak zijn er meerdere mensen uit een sport-team bij betrokken: desinfecteren, bloed-prikken, monstername met een strip, analyseren in het portable apparaat en tenslotte handmatig invoeren van de meetgegevens. Bij gebruik van ONASPORT zijn deze kosten verleden tijd.

Hoe nauwkeurig meet de ONASPORT?

In april 2023 is er een wetenschappelijk rapport gepubliceerd waarin handheld/portable bloed-lactaatmeters zijn vergeleken met de ONASPORT.

De belangrijkste conclusie:

Handheld/portable bloedlactaat-meters hebben in vergelijking met referentie-laboratorium-metingen (de gouden standaard) een foutmarge.  De foutmarge van de ONASPORT was in dit onderzoek weliswaar hoger dan die van de portable meters, namelijk 0,26 mM hoger, maar de ONASPORT meetmethode is niet invasief en de gegevens worden real-time en op afstand weergegeven. De metingen kunnen dus tijdens de training zelf worden gemonitord, zonder dat gestopt hoeft te worden.

Sinds de publicatie van april 2023 wordt er continue verder gewerkt aan het verbeteren van de nauwkeurigheid / foutmarge. Dit wordt onder andere gedaan in nauwe samenwerking met de Innovation Hub van Sportclub Barcelona.

Deze verbeteringen worden automatisch doorgevoerd op de ONASPORT apparaten die sporters hebben gekocht. Deze updates zijn kosteloos.

Tips bij gebruik van ONASPORT

Tip: als er geen sensor ‘S10’ in de ONASPORT behuizing wordt geplaatst dan meet de ONASPORT wel gewoon de hartslag. De ONASPORT is dus ook alleen als hartslagmeter te gebruiken.

Tip: breng de sensor ‘S10’ midden op de onderkant van het borstbeen aan. Zorg voor een droge en schone huid. Advies: reinig de huid met desinfectie-alcohol. Maak de geleiding-strips aan de huidkant van de borstband een beetje nat, dit zorgt voor betere metingen van de hartslag. Positioneer de sensor S10 in het basis-station, doe de band om je borst en verwijder dan pas het schutvel van de sensor en bevestig de sensor aan de huid. Breng de sensor aan en start de sessie in de ONASPORT App vóórdat de warming-up wordt gestart.

Tip: de sporter moet eerst zweten voordat de sensor iets kan meten (behalve de hartslag). Zorg er dus voor dat de sporter eerst een warming-up doet waarbij die voldoende gaat zweten. Dit duurt bij de ene persoon langer dan bij de ander. (De aangegeven duur van maximaal 2 uur wordt bepaald door de hoeveelheid zweet, dus de warming-up heeft nauwelijks effect op deze tijdsduur.) Met de ONASPORT worden 2 gratis sensoren ‘S10’ meegeleverd, hiermee kan de sporter experimenteren.

Tip: koop een ONASPORT behuizing als sportteam/club en gebruik deze om en om per sporter. Zo krijgt elk teamlid periodiek inzicht tegen lage kosten. Gebruik wel voor elke sessie/sporter een nieuwe sensor.

Tip: Als je een training gaat doen waar geen wifi is, schakel de GSM dan voordat je de trainingssessie start, alvast over op 4/5G, dan is er minder kans dat data tijdelijk vertraging oploopt.

Tip: Wil je geen Smartphone meenemen tijdens een wedstijd of training? Het ONASPORT basis-station slaat de meetgegevens gewoon op. Maak na de training/wedstrijd verbinding met de Smartphone/App en de gegevens worden dan alsnog in de App geladen en kunnen worden bekeken.

 • Sensor-type 'S10'

  • Hartslag
  • Hydratatiestatus (uitdroging)
  • Verlies van elektrolyten
  • bloed-lactaat-waarde
  Koop Sensor 'S10' 

Koop de ONASPORT producten:
 • ONASPORT Basis-Station (behuizing met borstband en gratis App)

 • Sensor ’S10’ (1 sensor meet max 2 uur lang)

Geen producten gevonden
Minder filters gebruiken of alles verwijderen